K-ruokakauppojen palautusarpajaisten säännöt

1. Palautusarpajaisten (jäljempänä "arpajaiset") järjestäjä ja tavara-arpajaisluvan haltija on Pelastakaa Lapset ry. (Lupanumero RA/2018/1142)

2. Palautusarpajaisiin osallistuminen tapahtuu painamalla pullonpalautuslaitteen arpapainiketta. Arpajaisiin voi osallistua palautettavien pullojen tai tölkkien panttien arvolla. Mikäli kuluttaja haluaa osallistua vain osalla palautettavien pullojen panttiarvosta, tulee hänen ensin palauttaa vain osa pulloista ja painaa arpajaispainiketta, ja sen jälkeen palauttaa loput pullot ja painaa normaalia panttipainiketta. Yhden arvan hinta on 5 senttiä.

3. Arpajaisiin voi osallistua voimassa olevana myyntiaikana (myyntiaika 1.12.2018-31.5.2019) Keskon ruokakaupoissa Suomessa pois lukien Ahvenanmaa (jäljempänä "myyntipaikka").

4. Pullonpalautuslaite tulostaa osallistujalle arpatositteen, josta ilmenee, onko osallistuja voittanut. Osallistujan tulee tarkistaa arpatosite välittömästi osallistuttuaan arpajaisiin.

5. Arpajaisissa on mahdollisuus voittaa voittoluettelon mukaisia voittoja.

6. Voittojen arvonta suoritetaan ennen myyntiajan alkamista kaikkien myynnissä olevien arpojen kesken. Arvonta tapahtuu lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla.

7. Voitot on lunastettavissa arpatositetta vastaan. Voitot tulee lunastaa suoraan myyntipaikassa. Lahjakortti on käytettävä yhdellä ostokerralla eikä siitä hyvitetä kuluttajalle, vaan mahdollinen käyttämättä jäävä osuus tilitetään avustusjärjestölle. Tästä poikkeuksena on päävoitto, jonka lunastamisesta sovitaan aina Parpa Oy:n edustajan ja voittajan kanssa. Muut voitot tulee lunastaa viimeistään kahden kuukauden kuluessa arpajaisten myyntiajan päättymisestä lukien. Osallistuja menettää oikeutensa voittoon, ja voitto mitätöityy, mikäli voittoa ei sanotun ajan kuluessa lunasteta. Osallistuja vastaa arpatositteen asianmukaisesta säilyttämisestä. Mikäli arpatosite on vioittunut tai vaurioitunut siten, ettei voittoa pystytä todentamaan, voitto on mitätön.

8. Tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanijana toimii Parpa Oy (y-tunnus 2382365-9), jolle arpajaisia koskevat yhteydenotot tulee osoittaa (sähköposti: asiakaspalvelu@parpa.fi tai puh. 0800-172772).

9. Arpajaisiin sovelletaan näiden sääntöjen lisäksi Poliisihallituksen myöntämän tavara-arpajaisluvan numeroa (lupanumero RA/2018/500 on luettavissa myös automaatin tulostamassa arpajaistositteessa). Osallistuessaan arpajaisiin osallistuja hyväksyy nämä säännöt itseään sitoviksi. Oikeudet sääntömuutoksiin pidätetään.

10. Tavara-arpajaisluvan haltija pidättää oikeuden keskeyttää arpajaiset milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta esimerkiksi väärinkäytösten tai teknisten ongelmien vuoksi. Osallistujalla on oikeus arpajaisten keskeyttämiseen mennessä voitettuihin voittoihin.

11. Tavara-arpajaisten käytännön toimeenpanija tai tavara-arpajaisluvan haltija ei vastaa mistään mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu voittojen käyttämisestä tai käyttämättä jäämisestä.